Завтрак для покойника на могилу: Похороны и поминки на кладбище

Молитвы на кладбище — как поминать усопшего

Содержание статьи

 • Молитвы на кладбище — как поминать усопшего
 • Чин литии, совершаемой дома и на кладбище
   • Псалом 90
   • Тропа́рь, глас 4-й:
   • Седа́лен, глас 5-й:
   • Конда́к, глас 8-й:
   • И́кос:
 • Читайте также

Молитвы на кладбище — как поминать усопшего

Потеря близкого — тяжелый момент. Все, чем мы можем помочь душе умершего человека — это молитва. Поминать усопшего можно в храме или келейно, молитвы на кладбище тоже не запрещены, а наоборот поощряются Церковью. Был даже написан специальный Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище.

Чин литии, совершаемой дома и на кладбище

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Сла́­ва Те­бе́, Бо́­же наш, сла́­ва Те­бе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́­ши­те­лю, Душе́ и́с­ти­ны, И́же везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Со­кро́­ви­ще бла­ги́х и жи́з­ни По­да́­те­лю, прииди́ и все­ли́­ся в ны, и очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, и спа­си́, Бла́же, ду́­ши на́­ша. (молитва Святому Духу не читается от Пасхи до Дня Святой Троицы)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (12 раз)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Читайте также — Поминовение усопших – лучи света в мрачное царство мертвых

Псалом 90

Жи­вы́й в по́­мо­щи Вы́ш­ня­го, в кро́­ве Бо́­га Не­бе́с­на­го водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и При­бе́­жи­ще мое́, Бог мой, и упова́ю на Не­го́. Я́ко Той из­ба́­вит тя от се́­ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́­жи­ем обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю те­бе́, к те­бе́ же не прибли́жится: оба́­че очи́­ма твои́ма смо́триши, и воз­дая́­ние гре́ш­ни­ков у́зриши. Я́ко Ты, Го́с­по­ди, упо­ва́­ние мое́, Вы́ш­ня­го положи́л еси́ при­бе́­жи­ще твое́. Не прии́дет к те­бе́ зло, и ра́на не прибли́жится те­ле­си́ тво­ему́. Я́ко а́н­ге­лом Сво­и́м запове́сть о те­бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­и́х. На ру­ка́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́­мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко по­зна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́р­би, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спа­се́­ние Мое́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Тропа́рь, глас 4-й:

Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́, Спа́­се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́з­ни, я́же у Те­бе́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Еди́на Чи́с­тая и Непоро́чная Де́­во, Бо́­га без се́мени ро́жд­шая, мо­ли́ спас­ти́­ся душе́ его́.

Седа́лен, глас 5-й:

По­ко́й, Спа́­се наш, с пра́­вед­ны­ми раба́ Тво­его́, и се­го́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́ко­же есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

Конда́к, глас 8-й:

Со свя­ты́­ми упоко́й, Хрис­те́, ду́­шу раба́ Тво­его́, иде́­же несть бо­ле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная.

Читайте также — Троицкая суббота: расцветем, прорастем, воскреснем

И́кос:

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый че­ло­ве́­ка, земни́и у́бо от зем­ли́ созда́хомся, и в зе́м­лю ту́южде по́йдем, я́ко­же повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́м­лю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное ры­да́­ние творя́ще песнь: алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа.

Досто́йно есть я́ко во­и́с­тин­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды), благослови́.

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Во блаже́нном успе́нии ве́чный по­ко́й по­да́ждь, Го́с­по­ди, усо́пшему рабу́ Тво­ему́ (и́мя), и со­тво­ри́ ему́ ве́ч­ную па́­мять.

Ве́ч­ная па́­мять. (три́жды)

Душа́ его́ во бла­ги́х водвори́тся, и па́­мять его́ в род и род.

Читайте также

 • Молитвы об усопших. Текст, вопросы священнику
 • Отпевание усопшего. Порядок и правила

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Подпишитесь на Правмир в

Выбор читателей «Правмира»

Подпишитесь на самые интересные материалы недели.

Как себя вести на кладбище, если вы попали туда еще живым? | Спецпроекты рекламной службы

Рассказываем про приметы, поверья и правила, которые нужно соблюдать при посещении погоста.


Каждый из нас, вне зависимости от пола, возраста, социального статуса и материального положения, хотя бы раз в жизни бывал на кладбище. Но мало кто задумывался, что за многие сотни лет народ сформировал много правил, традиций и примет, которые нужно соблюдать при посещении погоста.

Вместе с сотрудниками Уральской мемориальной компании «Обряд» разбираем эти приметы и рассказываем, какие из них рациональны, а какие – соблюдают лишь из суеверного страха.

День – для живых. Ночь – для мертвых


Часто посещать кладбище не рекомендуют ни священнослужители, ни психологи. 

В православии считается, что покойному может принести пользу поставленная за упокой его души свечка или произнесенная молитва, поэтому поход на кладбища можно заметить визитом в церковь. А для посещения погоста в православии выделены специальные родительские дни. 

Что же касается психологов, то они утверждают, что излишне частые визиты на кладбище могут дурно сказаться как на физическом здоровье и эмоциональном состоянии визитера, так и на его отношениях с близкими, семьей, друзьями.

Об этом же говорит и народная мудрость – «Живучи на погосте, всех покойников не оплакать».

Приметы и народные поверья говорят, что на погост лучше всего приходить в первой половине дня, до обеда. С давних времен считается, что день принадлежит живым, а когда солнце начинает клониться к закату – мертвым.

Появлению этой традиции есть и рациональное объяснение. Во-первых, с утра у человека больше физических сил. Приборка на захоронении проходит легче. Во-вторых, кладбище – место нелюдимое, к вечеру здесь могут появляться асоциальные личности, а ночью – бродячие животные, поэтому лучше на погост приходить с утра.

Про еду и алкоголь


Этические нормы и правила поведения на кладбище носят много запретов. Но наипервейшим правилом всегда называют запрет употребления алкоголя на кладбище. Почему-то на постсоветском пространстве существует традиция выпивать на погосте. Она утвердилась в XX веке, когда религиозные нормы перестали соблюдаться.

В православной традиции поминовение усопшего алкоголем (будь то поминальная трапеза или посещение места захоронения) – грех. Считается, что выпивая на кладбище, мы делаем усопшему только хуже.

Тем, кто верит в тонкие материи и магию, тоже есть что сказать по этому поводу. Считается, что у выпившего человека «энергетическое поле» ослабевает. И повышается вероятность навлечь на себя какой-либо негатив, которого на кладбище якобы в избытке.

К тому же, выпивший человек может вести себя неадекватно, а на кладбище нужно стараться быть как можно спокойнее – избегать смеха, тем более ругани и драк. Не мешайте покою душ. 

Православная традиция против употребления пищи на кладбище – традиция считается языческой. Если хотите почтить память усопшего, зажгите свечу или лампаду, прочитайте молитву. А продукты лучше напрямую отдать нищим.

Одевайтесь правильно


Посещать кладбище лучше в одеждах темных, однотонных, сдержанных тонов. Воздержитесь от пестрой одежды. Девушкам нужно покрыть голову платком или кепкой. Если вы надеваете юбку, то она должна быть длинной. Обувь тоже лучше надеть закрытую. 

Советы по поводу выбора одежды весьма разумны не только с точки зрения соблюдения этики, но и с чисто практической стороны. Большинство погостов в России расположено в лесах, а там много насекомых, в том числе клещей. Закрытая одежда позволяет спастись от них, а на однотонной ткани проще увидеть кровососущего гада, нежели на пестрой.

Кстати, по народной традиции наши предки по возвращению с кладбища оставляли обувь за порогом дома, мыли и только потом заносили в дом. Делалось это, чтобы не заносить в дом «мертвую» кладбищенскую землю.

И в наши дни многие считают, что лучше не надевать при походе на кладбище открытую обувь, чтобы избежать соприкосновения кожи с кладбищенской землей.

После работы с землей на кладбище следует тщательно помыть руки с мылом.

Не забирайте вещи у покойников


«С погосту домой не носят» – старая русская поговорка. Многие знают, что приносить что-либо с кладбища домой – плохая примета. Но мало кто задумывается, почему? Существует несколько мнений по этому поводу.


Православная церковь придерживается позиции, что это просто неэтично и бесчеловечно по отношению к родственникам покойного, которые принесли эту вещь на погост, чтобы найти успокоение себе и усопшему.

Есть и более пугающие мнения по поводу вещей, взятых на кладбище. Например, некоторые верят, что такие предметы пропитаны отрицательной, мертвой энергией, которая постепенно разрушает жизненную энергию человека, присвоившего вещь, взятую с могилы.

Другое мнение – все вещи, находящиеся на кладбище, принадлежат мертвым. Забрав у них что-либо, вы навлечете на себя гнев почивших. 

Независимо от того, какой версии вы придерживаетесь, старайтесь не забирать с кладбища вещи, ценные предметы, оставленные на могилах, не собирайте на погостах цветов, ягод, грибов, плодов.  

Еще одна примета – если на кладбище у вас из рук выпала вещь, ее не нужно поднимать, она уже перешла в собственность мертвых. По народному поверью, эта вещь не случайно упала из ваших рук или карманов, – ее попросил покойник. Однако, если это дорогая вещь – телефон, кошелек и прочее – то вещь поднять можно, но нужно оставить откуп – сладость или пару монет.

Если вы проводите какие-то работы по благоустройству захоронения, не нужно забирать старые стройматериалы домой. Их лучше вынести на свалку. 

Кстати, о свалках. Мусорить на кладбищах нельзя. Если собираетесь навестить усопших родственников, возьмите с собой пакет для мусора. Собирайте в него весь мусор и выбросьте на ближайшей оборудованной свалке. Сотрудники «Обряда» отмечают, что им достаточно часто приходится убирать мусор, оставленный на кладбище посетителями.

Кому нельзя посещать кладбища?


На погосты не рекомендуют приходить больным людям. Объяснение этому вполне рациональное. Кладбища, в большинстве случаев, находятся достаточно далеко от города. Если человеку станет хуже, помочь ему сможет только случайный посетитель погоста.

Считается, что беременным и детям до 12 лет лучше не посещать кладбища, так как это наиболее эмоционально незащищенные люди. И неизвестно, какой след на психике человека оставит весь тот негатив, который им придется увидеть, пережить на погосте. 

Есть и мистические поверья по этому поводу. Кто-то верит, что беременные больше подвержены негативной энергии, которая аккумулируется на кладбище. Кто-то верит, что душа не родившегося ребенка может и вовсе покинуть его тело (но такое поверье сформировалось, вероятно, в те времена, когда рождаемость была очень низкой, а гибель младенцев – частой). А дети до 12 лет еще настолько полны энергией, что могут видеть души усопших.

Чтобы не привести домой покойника и не притянуть «мертвую энергетику»


Уделим немного времени совсем мистическим приметам, в них тоже кто-то верит и соблюдает.

Некоторые люди верят, что, собираясь на кладбище, желательно снять с себя все металлические украшения, оставить можно только нательный крест, но нужно спрятать его под одеждой. Считается, что ювелирные изделия притягивают к себе «мертвую энергетику».

Нужно быть осторожным, рассказывая на погосте своим усопшим родственникам о текущих делах и планах. Если вы поделитесь каким-то негативом, скажете, что у вас все плохо, душа покойного может вас пожалеть и позвать за собой. Что может закончиться весьма плачевно. Тем более, нельзя говорить о желании умереть.

Не стоит и хвалиться своими успехами. Говорят, так можно «похоронить удачу».

В целом же разговор с умершим человеком, многие психологи назовут даже полезным. Человек как будто сбрасывает какой-то груз со своих плеч. 

Уходить с кладбища нужно не оборачиваясь и не возвращаясь, чтобы не потянуть за собой души покойных. При этом не нужно говорить «До свидания» – это может быть воспринято как желание скоро встретиться на том свете. Всегда нужно говорить «Прощай».


За полным комплексом мемориальных услуг в Уральскую мемориальную компанию «Обряд» можно обратиться по телефонам: 8 (34385) 4-010-4, 8-953-38-12-999 (круглосуточно). Либо по адресу: г. Серов, ул. Фрунзе, 1-а.

Традиционный завтрак для Диа-де-лос-Муэртос

ganjalex/Shutterstock

Автор Lisa Curran Matte/октябрь. 20 февраля 2022 г., 14:48 по восточному поясному времени

Хэллоуин — это нечто большее, чем шутки или угощение, светящиеся тыквенные фонари и жуткие кладбища. Причудливый праздник, который мы отмечаем 31 октября, имеет глубокие корни. Согласно History.com, Хэллоуин, каким мы его знаем в Соединенных Штатах, — это просто проблеск того, как люди во всем мире наблюдают время года, когда, по традиции, завеса между живыми и мертвыми является самой тонкой (через The Old Farmer’s). Альманах), облегчая общение с другой стороной. В Мексике их ежегодное празднование Día de los Muertos — Дня мертвых — проходит с 31 октября по 2 ноября (через History. com).

Хоть это и похоже на Хэллоуин в том, что здесь задействованы костюмы, Día de los Muertos — это скорее воссоединение, чем праздник паники. Гуляки верят, что это время года, когда духи их умерших близких могут вернуться домой, чтобы навестить своих живых родственников, которые приветствуют их едой и напитками (через History.com). Традиция гласит, что ворота открываются 31 октября, когда духи умерших детей могут переходить через них на 24 часа. Между тем считается, что духи умерших взрослых прибывают 2 ноября. 

Живые расставили сложные алтари, чтобы проводить духов домой, искушая их семейными памятными вещами и особыми блюдами, в том числе pan de muertos — хлебом мертвых.

только овощи/Shutterstock

Хотя рецепты варьируются в зависимости от региона, традиционный пан-де-муэртос обычно представляет собой смесь воды (или молока), сливочного масла, семян аниса, сахара, муки и апельсиновой воды (через Food & Wine). Хотя ингредиенты просты, приготовление одной буханки хлеба может занять до шести часов. Готовое произведение наполнено символикой. Например, горки теста, натянутые поверх хлеба, должны символизировать кости умершего. Автор статьи в журнале Food52, выпускник школы кондитеров, описал pan de muerto как «традиционный и безумно вкусный» с «нежным ароматом аниса и апельсина, которые также придают ему особенно фантастический запах во время и после выпечки».

Хлеб традиционно покрывают тонким слоем сахара, пока он еще теплый из духовки (через Food 52). Когда начинается празднование, буханка pan de muertos кладется на специальную офренду или алтарь вместе с семейными фотографиями, тарелками с любимыми блюдами умершего, сахарными черепами и цветами (через Food & Wine). Согласно The New York Times, пан де муэртос, как говорят, теряет свой запах и вкус за одну ночь, что означает, что умершие насладились долгожданным пиршеством. Food52, однако, утверждает, что из вчерашнего хлеба получаются отличные тосты и еще более вкусные французские тосты, а Food & Wine утверждает, что его традиционно едят на завтрак вместе с горячим шоколадом или кофе.

рекомендуемые

Пикник на кладбище: еда и праздники Диас-де-лос-Муэртос — Еда

Ярко окрашенный
цветы и ленты, разбросанные по всему маленькому кладбищу рядом с заводом по производству художественных колец, привлекли мое внимание, когда
Я приехал, чтобы доставить заказ кейтеринга. Мое любопытство заставило меня нетерпеливо бросить
выпечку и вернитесь к дороге, чтобы рассмотреть ее поближе. В тот ясный ноябрь
первого дня несколько латиноамериканских семей собрались в Эль Цементерио
Мексикано-де-Мария-де-ла-Лус
, чтобы очистить и украсить могилы своих
ушедшие близкие. Некоторые собрались вокруг стола для пикника под деревом, чтобы
разделите трапезу, посетив семью и друзей. Я припарковал свой грузовик через
дорога узкая и долго смотрел. Приходили и уходили люди всех возрастов,
тепло приветствуя друг друга и приступая к делу возобновления связей
между живыми и мертвыми. Идея пикника на кладбище была
совершенно чуждым и смутно тревожащим, пока я не понял, что это
идеально в соответствии с мексиканской народной традицией празднования диас
de los muertos
, дни мертвых.

Еда является неотъемлемой частью ежегодных испано-католических праздников,
приветствовать души близких домой в гости. С древних времен в
Мексика, живые с любовью приготовили любимые блюда дорогих
уехал на этот праздник. Трапезу везут на кладбище в честь друзей
и родственников уже нет среди живых, а потом делят провожающие
после того, как они завершили ритуал очистки и украшения могил.
campos santos (кладбища) в Мексике украшены лентами и свечами
и свежие цветы. Дорожки блестящих желтых лепестков из cempasuchil
(желтые бархатцы) — единственный цветной цветок, который могут видеть глаза мертвых.
следовать — разбросаны, чтобы вести свои души к ofrendas (алтарям) в
дома их семей. ofrendas обеспечивают порог для мертвых, чтобы
войти, привлекая их заманчивыми ароматами блюд и напитков, которые они
наслаждался в жизни. Домашние алтари украшены цветами, копал ладан
горелки, фотографии и сувениры усопших, а также их любимые блюда и
напитки. Считается, что возвращающиеся духи на самом деле поглощают как
аромат и сущность предлагаемых блюд и напитков, наслаждаясь
сигареты или ношение любимого предмета одежды.

Народная мудрость подсказывает, что вернувшихся духов нужно встречать искренне
подношения еды и питья из чувства уважения и долга. мексиканский
народная литература полна поучительных рассказов о беспечных людях, отказавшихся
приготовить достаточно пиров и постичь неудачу или даже смерть. Один такой
cuento (история) рассказывает о мужчине, который приказал своей жене ничего не готовить
но camote de malango (горький на вкус клубень) для алтаря его родителей.
Когда души вернулись на кладбище, мужчина спрятался в кустах рядом.
дороги и услышал, как его мать жалуется, что горькая пища
обожгла ей рот и какое великое оскорбление она перенесла от рук своих
эгоистичный сын. Он был ужасно пристыжен и испытал много несчастий.
Эти истории укрепляют чувство долга и ответственности.
которые поддерживают древние традиции.

В честь духов своих предков индейцы ацтеки устраивали пиры из
тамале и напитки на основе кукурузы, такие как атоле и
чампуррадо , приправленный фруктами, орехами, специями и шоколадом. Те
элементы традиционных застолий подаются до сих пор, дополненные
продукты питания, полученные из других культур. Испанцы привезли пшеничную муку,
молочные продукты и сахар в новый свет, а позже французы популяризировали
много дрожжевого хлеба и выпечки. Праздники различаются в разных регионах Мексики;
отличительный моля обслуживаются как в Оахаке, так и в Пуэбле; в Микскике
за пределами столицы Мехико, tamales de ajolotes (начинка, сделанная
с головастиками) и блюда, приготовленные из традиционного местного чили
соус criollos
является обычным; ясень треугольный тамалес называется
корунды — деликатес в Мичоакане; дульсе де камоте (засахаренный
тыквы) и газированные морсы можно найти почти везде в Центральной
Мексика вместе с популярными алкогольными напитками, такими как текила ,
пульке и мескаль .

фотография Джона Андерсона

Вероятно, самые распространенные продукты можно найти по адресу dias de los muertos .
празднования pan de muerto (хлеб мертвых) и
чампуррадо , горячий шоколадный напиток, приправленный корицей и загущенный
с маса харина (см. рецепты ниже). Эти праздничные блюда находятся в
Техасские праздники тоже. Пекари с талантом к скульптуре из хлеба построили
уважаемая репутация и последователи в городах с большим латиноамериканским населением.
В течение многих лет искусно вылепленные лепешки Хесуса Баэза привлекали покупателей в Эль.
Порвенир, Восточный Остин йерберия . Жители микрорайона
Окружающие магазин называли его «хорошим местом, где можно купить хлеб». Баэз
создал батоны для празднования Ла Пенья / Информе-Сида в Богоматери
Семейный центр за несколько лет до выхода на пенсию. В этом году остиниты
заказал хлеб в пекарне La Mexicana Bakery на South First, в пекарне Joe’s на Востоке
Седьмая улица и пекарня La Victoria на Бернет-роуд.

Владелец La Victoria Мануэль Бесерра делает два вида хлеба, круглый
буханки, покрытые кусочками теста, чтобы представить кости и более длинные буханки в
форма человеческих форм. Слегка присыпанные сахаром, они очень вкусны с кофе
или горячий шоколад. Бесерра сообщает, что около половины его заказов были размещены
школьников и учителей, которые намеревались возложить хлеб на алтарь в своих домах.
школы.

Санчес Учитель начальной школы рисования Линн Брайант строила и украшала
ofrendas for dias de los muertos со своими учениками несколько
годы. Члены Клуба латиноамериканской культуры Санчеса работают с Брайантом над дизайном
и каждый год строить алтарь, украшая его своими цветами и произведениями искусства,
изделия из глины и папье-маше. В прошлом году один алтарь почтил Селену. Этот
год алтарь чествует тезку школы, доктора Джорджа Р. Санчеса, отца
билингвального образования. Брайант поговорил с вдовой доктора Санчеса о его
любимых блюд и обнаружил, что уроженец Нью-Мексико любит позоле ,
зеленый перец чили Hatch и сложенные друг на друга энчилады, приготовленные с синими кукурузными лепешками с начинкой
с жареным яйцом. Дети сделали позоле для администрации школы
и создали глиняные энчилады и перцы из папье-маше всех размеров для украшения
Алтарь Санчес.

Нет никакого способа узнать, устраивают ли пикники в Мария-де-ла-Лус
На кладбище
несколько ноября назад было оренды дома с едой
для своих ушедших близких. Но, размышляя о значении их
участие в древнем ритуале вдохновило меня на размышления о том, какие продукты я бы
собраться и приготовиться почтить память моих родителей, бабушек и дедушек, похороненных далеко
прочь. Поскольку посещение их могил в Мидленде, Лаббоке и Посте не
вопрос, ofrenda должно хватить. Для моего отца должно быть
быть кофе, сигареты и его любимый сотовый мед; для мамы, шоколадная конфета
батончики с орехами вроде Baby Ruths и Snickers; мой дедушка любил ветчину и
вонючей сигары и должен быть стакан холодной пахты с раскрошенным
кукурузный хлеб для Наны. Ничто не порадует моего странствующего ковбоя дядю Чарльза.
больше, чем завтрак в кофейне отеля в Западном Техасе, и для моего тезки
бабушка Джинни, управлявшая кафе Panhandle, и моя прабабушка, чья
муж продавал буханки ее домашнего хлеба от двери к двери во время Великой депрессии,
домашняя булочка pan de muerto и чашки горячего шоколада в честь
их красиво.

фотография Джона Андерсона.
к региону в Мексике и США. Два наиболее распространенных элемента немного
сладкий дрожжевой хлеб под названием pan de muerto (хлеб мертвецов) и горячий
шоколадный напиток, чампуррадо , изготовленный из маса харины .
Существует много разных рецептов pan de muerto , но общий
элементами всех из них являются яйца, семена аниса и цветочная вода или цедра апельсина.
Тесто формуют в виде овалов или кругов с приподнятыми «костями» и «черепами» из
тесто сверху или в форме человеческих фигур. Многие из них застеклены простым или
цветной сахар. Чуть сладкий хлеб — идеальное сопровождение для горячих
шоколад , доколумбовый мексиканский напиток, приготовленный из воды, шоколада, маса
и корица. Горячий шоколад традиционно готовят в глазурованной олла
(горшок) на плите, перемешивается деревянной лопаткой molinillo и подается
с палочкой мексиканской канелы (корицы) в каждой чашке.

Пан де Муэрто

5-6 стаканов муки

1/2 стакана сахара

1 чайная ложка соли

1 столовая ложка семян аниса

2 упаковки сухих дрожжей

1/2 стакана молока

1/2 стакана воды

1/2 стакана сливочного масла или маргарина

1 ст.л. цедры апельсина

4 яйца

Глазурь:

1/2 стакана сахара

1/3 стакана апельсинового сока

дополнительный цветной сахар для украшения

В чаше миксера или кухонного комбайна смешайте 1 1/2 стакана муки с
сахар, соль, анис и дрожжи. Смешайте молоко, воду, масло и цедру в
кастрюлю и ошпарить, чтобы растопить масло. Добавьте теплую жидкость к мучной смеси
и хорошо взбить. Добавьте яйца по одному, а затем постепенно добавляйте оставшиеся
муки, пока тесто не превратится в слегка липкую массу. Замесите тесто, используя дополнительную муку
при необходимости с помощью миксера или кухонного комбайна (4-5 минут) или вручную (8-10 минут).
минут). Поместите тесто в смазанную маслом миску и накройте. Пусть поднимется в тепле,
место без сквозняков, пока тесто не удвоится в объеме, около 1 1/2 часа. Тесто для пунша
вниз и придайте желаемую форму, накройте и дайте подняться еще на час. Выпекать в
разогретую до 350 градусов духовку на 40 минут. Довести сахар и апельсиновый сок до
кипятить, а затем залить теплым хлебом. Посыпать хлеб простым или цветным сахаром
для украшения. Адаптировано из книги Бобби Салинас «Традиции индо-испанского народного искусства II».
(Пиньята Публикации, $ 16,95, бумага).

Чампуррадо

(Горячий шоколад из мексиканской кукурузной муки)

9 стаканов воды

1/2 стакана сахара или piloncillo

2 столовые ложки корицы

Таблетка мексиканского шоколада на 9 унций, нарезанная (распространены марки Ibarra и Abuelita)
здесь)

3/4 чашки маса харина (кукурузная мука для лепешек)

палочки корицы для украшения

Смешайте 2 стакана воды, сахар, корицу, шоколад и маса в блендере и
пюрировать до однородности.